wz


MENU


HLAVNÍ STRANA

VEDENÍ

HISTORIE

VÝJEZDOVKA

TECHNIKA

MLADÍ HASIČI

CO NÁS ČEKÁ

KDE JSME BYLI

FOTOGALERIE

KE STAŽENÍ

CHAT

ODKAZY

KONTAKT

HASIČSKÉ HRYHistorie SDH Chrášťany

V roce 1897 byl na červencové schůzy obecního výboru přijat návrh starosty
Josefa Přibyla na zakoupení hasičské stříkačky.Sedmého listopadu 1897 byla
zvolena valná hromada, která zvolila předsedou sboru J. Přibyla, velitele F.Buriana, podvelitele J. Koukola, jednatele G. Špringra, pokladníka D. Weinera a do výboru F. Buriana, J. Kozíbrátka a J. Faktora.Desátého července 1898 posvětil důstojný pan farář Tomáš Míka stříkačku.                                        V roce 1907 obdržel sbor ze zemského základu pro potřeby věcné 120 korun
na zakoupení hadic a berlovky.O rok později vzrostl počet činných členů sboru
na šestadvacet.V roce 1914, vypukla první světová válka, se sbor nezastavil,
neboť byl zvolen svičit na hasičském sjezdu v Týně nad Vlt.                          
Roku 1919-nový život-nový sbor.Za činné členy byli přijati: J. Šedivý, V. Burian,A. Landa, B. Landa, V. Pekárek, F. Záveský, J. Svoboda, F. Špína,
J. Rybček a K. Špína.
Roku 1932 se i přes urputné boje finanční podaařilo zachránit hasičský dům a o léto později bylo přikročeno ke zbudování a odhalení pomnéku padlých ve
světové válce.V roce 1934 se konala valná hromada 21. ledna a byl zde zvolen
jako starosta J. Soukup a velitelem J. Burian.Na schůzi správního výboru dne
11. ledna 1935 se účastníci usnesli, že by měl být založen ženský a žákovský
odbor.Dvacátéhočtvrtého září se přihlásili žáci obecní školy.                          

Dále pamětní kniha ve svých zápiscích nepokračuje.   

    Document made with Nvu      Document made with Nvu

Document made with Nvu

ODKAZY

Obec Chrášťany

HC Chrášťany

FC Chrášťany

OSH Č. Budějovice

SDH Bechyně

SDH Dolní Bukovsko

SDH Chrášťany u Rakovníka

SDH Olešník

POČÍTADLO